Avrupa Birliği Seçimlerinde

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik rekabetçiliği artırma amacıyla sanayi politikalarında önemli adımlar atıyor. Avrupalı sanayiciler, küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda, AB mevzuatının esneklik ve destekleyici yapılar sağlamasını talep ediyor. Yaklaşan AB seçimleri öncesinde, Avrupa Komisyonu'nun bu politikaları daha da öne çıkararak sanayicilerden ve genel olarak iş dünyasından destek toplamaya çalıştığı görülüyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Komisyonu 2040 yılı için %90 emisyon azaltma hedefi önerisini açıklarken diğer yandan yeni odak noktalarının sinyalleri verildi. Gazetecilere verilen demeçte, Yeşil Mutabakatın bir 'endüstriyel dekarbonizasyon anlaşması' haline gelmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, sanayinin rekabetçilik kaygılarına daha fazla odaklanılacağı vurgulandı.

Endüstriyel rekabet gücü 2023 yılında Brüksel'de, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile daha iyi bağlantı kurmaya yönelik birkaç yeni girişimle tüm kıta için keskin bir şekilde odak noktası haline geldi. Bunlar arasında Net Sıfır Sanayi Yasası, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ve Kritik Hammaddeler Yasası yer alıyor. Bu yasalar, sırasıyla sanayide karbon emisyonlarını azaltmayı, yeşil teknolojilerin geliştirilmesini ve AB'nin kritik hammadde tedarikini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Antwerp Deklarasyonu

Avrupa Komisyonu, AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı ile birlikte geçtiğimiz Şubat ayında Antwerp'te bir sanayi zirvesi düzenleyerek Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Deklarasyonunu sundu ve AB'ye "Sanayi Anlaşmasını 2024-2029 yılları için yeni Avrupa Stratejik Gündeminin merkezine koyma" çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan deklarasyon 527 şirket ve 171 sektörel dernek ve sendika tarafından imzalandı.

Avrupa Dökümcüler Birliği (European Foundry Federation EFF, eski adıyla CAEF’de deklarasyona imza koyan kurumlar arasında). https://antwerp-declaration.eu/

Avrupa Yeşil Mutabakatının değiştirilmesine yönelik on maddelik bir plan içeren bildiride, ikinci bir Von der Leyen döneminin ilk mevzuat parçası olması gereken "mevcut tüm ilgili AB düzenlemelerine ilişkin düzeltici tedbirlerin alınmasına yönelik bir torba teklif" çağrısı da yer alıyor.

Ancak, Yeşil Mutabakatın yeniden değerlendirilmesinin onu gevşetmek anlamına gelmediği, aksine şu ana kadar nasıl işlediğini değerlendirmek ve Avrupa'nın endüstriyel rekabet gücünü göz önünde bulundurarak ayarlamak anlamına geldiği ısrarla vurgulanıyor.

Sanayinin Teşvik Edilmesi

Ancak asıl soru, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi daha az katı iklim mevzuatına sahip dünyanın diğer bölgelerinden gelen sert rekabetle karşı karşıya olsalar bile, AB mevzuatının işletmeleri emisyonları azaltmaya en iyi şekilde nasıl teşvik edebileceği olarak öne çıkıyor.

AB Komisyonu, bu yeni stratejinin dayanacağı dört ayağın ana hatlarını şu şekilde belirledi: "öngörülebilir ve basitleştirilmiş bir düzenleyici ortam", "fonlara hızlı ve etkin erişim", mesleki eğitim ve üniversiteler aracılığıyla yeni teknolojilerde beceri ve eğitime odaklanma ve "esnek tedarik zincirleri için açık ticaret".

Sanayide emisyon azaltımının nasıl teşvik edileceği sorusunun yanıtı büyük ölçüde Komisyon tarafından geçen ay önerilen ve geçen ay Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında geçici bir anlaşmaya varılan Net-Sıfır Sanayi Yasasına dayanacak.

Düzenleme, Avrupa'nın endüstriyel yeşil teknolojilerdeki liderliğini güçlendirmek için tek pazarın gücünü kullanarak AB'nin iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan net sıfır teknolojilerin endüstriyel dağıtımını artırmayı amaçlıyor. Anlaşma kapsamında, karbonsuzlaştırmaya daha iyi katkıda bulunacak bu teknolojilerdeki stratejik projelerin seçilmesine yönelik kriterlerle birlikte tek bir net sıfır teknolojiler listesi olacak.

Bu gelişmeler, Avrupa'nın iddialı iklim hedeflerini karşılamak için gerekli olan net-sıfır teknolojiler ve ürünler için AB'nin üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik daha destekleyici bir ortam sağlamak amacıyla ortaya konulan Yeşil Mutabakat Sanayi Planının sadece bir parçası.

Kritik Hammaddeler Yasası

Bu stratejinin bir parçası olan bir diğer önemli mevzuat da geçtiğimiz yılın Mart ayında ortaya konan ve Aralık ayında kabul edilen Kritik Hammaddeler Yasası. Yasa, AB'nin kritik hammadde tedarikini arttırmayı ve çeşitlendirmeyi, geri dönüşüm gibi döngüselliği güçlendirmeyi ve kaynak verimliliği ve ikame maddelerin geliştirilmesi konusunda araştırma ve inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor. Kritik listede yer alan malzemeler arasında lityum, magnezyum, kobalt, bakır ve nikel bulunuyor.

Bu yasa metal sektörü için özellikle önem taşıyor. Avrupa Metal Birliği Eurometaux'un Genel Müdürü Guy Thiran, teklifin açıklandığı sırada "Avrupa'nın bağımlılıklardan veya tedarik darboğazlarından kaçınmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini" belirtmişti. Net Sıfır Sanayi Yasası'nda öncelik verilen rüzgar türbinleri, güneş enerjisi sistemleri, bataryalar, şebeke teknolojileri ve hidrojen elektrolizörleri gibi teknolojilerin neredeyse tamamının daha fazla metal ve mineral tedariki gerektirdiğini belirtti.

Eurometaux tarafından KU Leuven'e yaptırılan 2022 tarihli bir çalışmaya göre, AB metal tedarik zincirlerini korumak ve genişletmek için acilen harekete geçmezse metal tedarikinde darboğazlarla karşı karşıya kalacak. "Yatırımcı şirketlerin, ABD ve diğer bölgelerden gelen karşı teklifler karşısında Avrupa'ya bağlılıklarını sürdürebilmeleri için acilen AB ve ulusal destek garantilerine ihtiyaçları var."

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Küresel Rekabet Gücü

Avrupa Komisyonu ayrıca, 2026'dan itibaren iklim mevzuatı gevşek olan ülkelerden AB'ye ithal edilen ürünlere bir vergi eklemeye başlayacak olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile bu küresel rekabet gücü endişelerini gidermeye çalışıyor.

Avrupalı sanayicilerden şimdiden önümüzdeki dönemde SKDM korumalarının genişletilmesi yönünde çağrılar gelmeye başladı.

Örneğin bu ay Çek Çevre Bakanı Euractiv'e verdiği demeçte bu uygulamanın inşaat ve tekstil malzemeleri gibi daha fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda kapsama dahil olan ürünler demir, çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen.

2024-2029 parlamentosunun siyasi yapısı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ikinci bir dönem için mi atanacağı yoksa yeni biri mi olacağı gibi bir sonraki AB dönemi için hala pek çok bilinmeyen var. Her halükarda, Von der Leyen'in ilk döneminin sonunda ortaya konan bu kilit mevzuat parçaları, endüstriyel rekabetçiliğe odaklanılacağının sinyallerini veriyor.

Avrupalı Yeşil gruplar daha şimdiden bu yeni odaklanmanın Yeşil Anlaşma ile elde edilenlerin ortadan kaldırılmasına yol açmamasını istediklerini belirttiler. Sanayi grupları bunun Yeşil Mutabakatı gevşetmekle ilgili olmadığını, aksine Avrupa endüstrisinin küresel rekabet edebilirlik konusundaki endişeleriyle uyumlu hale getirmek için ince ayar yapmakla ilgili olduğunu söylüyor.

 

Kaynak: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/industrial-competitiveness-the-mantra-of-a-von-der-leyen-second-term/

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

199

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı