Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi Ağustos Ayı Açıklandı

Ağustos 2021: Baskılara ve belirsizliklere karşın olumlu beklentiler sürüyor

Ağustos ayında Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi (FISI), önceki aydaki hafif sönümlemenin ardından tekrar yükseldi ve 1.0 puanlık artış endeksi 109.7 değerine taşıdı. Mevcut iş durumu genel olarak önceki aya göre daha negatif derecelendirilirken, önümüzdeki altı aya ilişkin daha olumlu beklentiler ise endeksi dengede tuttu.

Ana otomotiv OEM'leri tarafında elektronik bileşenlerin tedarikindeki sorunlar giderek büyürken tüm üreticiler birbiri ardına kısa süreli çalışmaya geçtiklerini ilan ediyor. Otomotiv üreticileri diğer yandan metal dökümhanelerinden hiçbir üretim planlama sisteminin ulaşamayacağı derecede esneklik sağlamalarını talep ederken döküm sanayicileri zorlu bir viraja giriyor.

Bu arada, girdi malzemelerinin teminindeki ve enerji piyasasındaki önemli maliyet artışları da şu anda tam kapasite çalışan metal dökümhaneleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bununla birlikte, makine imalat sektöründeki mükemmel sipariş durumu, dökümhanelere gelecek için olumlu bir görüntü çiziyor.

Ticaret Eğilim İndeksi (BCI) tarafında ise Ağustos ayındaki rekor yükselişin ardından durağan konuma geçti. 0,13 puanlık hafif düşüş endeksi 1.75 puana getirirken mevcut iş durumu, AB ve AB dışı ülkelerden gelen sipariş seviyelerinin beklenenin çok üstünde olması neticesinde genel olarak olumlu değerlendiriliyor.

Eğilim indekslerini görüntülemek için tıklayınız.

*FISI - Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi - Avrupa döküm sanayi performansı hakkında bilgi veren mevcut en erken birleşik göstergedir. Her ay Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) tarafından yayınlanmakta ve CAEF üyesi ülkelerin sektörel birliklerinin döküm sektöründeki mevcut iş durumunu ve gelecek altı ay için beklentileri değerlendirdiği anketin sonuçlarından oluşmaktadır.

*BCI - Ticaret Eğilim İndeksi - Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan aylık gösterge; Avrupa bölgesi imalat sanayi performansı hakkında bilgi vermekte; üretim trendleri, siparişler, ihracat siparişleri, stoklar ve üretim beklentileri kalemlerinden oluşan bir anket sonucunda açıklanmaktadır. (Detaylı bilgi için: www.caef.eu)

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

175

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı