Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi Mayıs Ayı Açıklandı

Mayıs 2021: Güçlü iyileşme devam ediyor

Sektörel Eğilim İndeksi üst üste altıncı ayda da yükseliş kaydetti ve Mayıs ayını bir önceki ayın yaklaşık 1,1 puan üzerinde 108,3 noktasında kapadı. Olumlu trend, mevcut duruma dair değerlendirmelerin iyileşmesi ve Avrupa dökümhanelerinin daha iyimser beklentileriyle birlikte sürüyor.

Demir grubu dökümhanelerinin neredeyse tamamı olumlu değerlendirmelerde bulunurken demir dışı tarafında daha temkinli bir hava görülse de önümüzdeki 6 aya dair beklentiler iyileşmeye devam ediyor.

Beklentilerde devam eden iyileşme sektör için umut vadediyor. Bununla birlikte, endüstriyel tedarik zincirlerindeki sorunlar ve malzeme darboğazları sürecin ilerleyişini tehdit ediyor.

Bu kırılgan ortamda, döküm alıcılarının diğer ara ürünlerin tedarik zincirlerinde karşılaşabileceği olası aksaklıkların durumu negatif etkileyebileceği ve metal dökümhanelerinin kapasite kullanım oranlarını düşürebileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Ayrıca, Avrupa Ticaret Eğilim İndeksi (BCI) de iyileşmeye devam ediyor. Bir önceki aydaki rekor artışın ardından Mayıs ayında da toparlanma dinamik bir şekilde sürüyor.

0,38 puanlık artış indeksi 1,5 puan seviyesine yükseltti. Avrupa'nın büyük bölümünde kısıtlamaların hafifletilmesi, hizmet ve turizm sektörleri üzerinde olumlu etkiler yaratırken tüketici harcamaları da genel olarak artmaya devam ediyor.

Eğilim indekslerini görüntülemek için tıklayınız.

*FISI - Avrupa Döküm Sektörü Eğilim İndeksi - Avrupa döküm sanayi performansı hakkında bilgi veren mevcut en erken birleşik göstergedir. Her ay Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) tarafından yayınlanmakta ve CAEF üyesi ülkelerin sektörel birliklerinin döküm sektöründeki mevcut iş durumunu ve gelecek altı ay için beklentileri değerlendirdiği anketin sonuçlarından oluşmaktadır.

*BCI - Ticaret Eğilim İndeksi - Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan aylık gösterge; Avrupa bölgesi imalat sanayi performansı hakkında bilgi vermekte; üretim trendleri, siparişler, ihracat siparişleri, stoklar ve üretim beklentileri kalemlerinden oluşan bir anket sonucunda açıklanmaktadır. (Detaylı bilgi için: www.caef.eu

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.