Dünya Dökümcüler Birliği’nin (WFO) Yeni İdari Yapısı ve 2021 Çalışmaları

Metal döküm sektörünün uluslararası düzeydeki çatı kuruluşu Dünya Dökümcüler Birliğinin (WFO) gelecek genel sekreteri José Javier González, bu kadim ve kıymetli kuruluşun en önemli özelliğinin endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını görebilme becerisi olduğunu söylüyor.

Metal döküm sektörünün uluslararası alandaki en bilinen yayınlarından Foundry Trade Journal dergisine konuşan José Javier González; yakında 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan WFO'nun dünyadaki eğilimlere hızlı şekilde uyum sağlayabilme yeteneğine dikkat çekti. İlerleyen dönemlerde bu geleneği devam ettirmenin önlerindeki en büyük hedef olduğunu söyledi: "Bu organizasyonun en önemli özelliğinin sektörün ihtiyaçlarını en doğru biçimde analiz edebilmesi olduğuna inanıyorum. Yönetim Kurulu ve tüm WFO paydaşları, birlik ile sektör arasında derin bir bağ oluşturarak; WFO'nun metal döküm teknolojisindeki eğilimlere paralel şekilde çalışmalarını sürdürmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesini sağlıyor. Bünyemizdeki farklı çalışma gruplarımız da sektörümüzün gerçek endüstriyel ihtiyaçları belirlememiz ve karşılamamız noktasında çok büyük bir potansiyel sağlıyor."

Sekretarya ekibi olarak hazırladıkları WFO Yeni Dönem Stratejik Planının güncel versiyonu hakkında da bilgi veren Gonzalez; söz konusu çalışmanın, önemli bir dönüşüm sürecine girmek üzere olan metal döküm sektörünün dünya üzerindeki her bir temsilcisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenli olarak revize edilen ve güncellenen bir plan olduğunu vurguluyor.

Birliğin şu andaki Genel Sekreteri Eur-Ing Andrew Turner, yakın dönemde görevi halefi José Javier González'e devretmek üzere geçiş süreci hazırlıklarına devam ederken bunun WFO için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Turner, değişimin büyük bir potansiyel oluşturduğunu söyleyerek; “Her kuruluşta bu tip değişimler istikrarlı bir şekilde gerçekleşir, son beş yıldır burada WFO'nun gördüğü en yetenekli sekreterya ekiplerinden biriyle çok önemli işler başardık. Bu, WFO'da büyük değişiklikler olduğunun ve başarıların artarak devam edeceğinin bir göstergesi. Ancak, bu ekibin içinden yeni birinin yeni fikirler ışığında bu süreci devralmasının ve WFO yapısına liderlik etmesinin vaktinin geldiğini düşünüyorum."

González (İspanya) ve Jerry Call (ABD) 'den oluşan üç kişilik sekretarya ekibi; son yıllarda, dinamik ve destekleyici bir yönetim kurulunun yanı sıra, çalışma grupları ve genel kurulla birlikte tüm üye ülke temsilcileriyle birlikte ahenk içinde çalışarak, birliğin küresel metal döküm endüstrinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesi noktasında önemli projelere imza attı.

Jose Javier González, “WFO, 30'dan fazla ülkeyi temsil eden dünya çapında bir organizasyon, ve süreçlerimize tüm üyelerimizi ve paydaşlarımızı dahil ederek stratejilerimizde uygun bir koordinasyon sağlamaya büyük önem veriyoruz. Sekretarya ekibimiz, bu karmaşık iş ağının ve iş modelinin tam merkezinde yer alıyor ve tüm ihtiyaçları dinleyen ve çözümler yaratan bir platform görevi görüyor. Bu nedenle hevesli ve kolektif çalışmayı benimseyen bir sekretarya ekibine sahip olmak bizim için çok önemli." diyerek ekip çalışmasının önemini ifade ediyor.

"Metal döküm sektörü, içerisinde tutkuyu da barındıran bir sektör, bu tutkunun düzenlediğimiz tüm faaliyetlerde paylaşılabilmesini sağlamak için tüm paydaşlarımızla etkili bir iletişim kurmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bünyemizdeki ulusal döküm birliklerinin bu noktada proaktif rol almaları çok önemli. Önceki stratejik planlarımız organizasyonun gelişmesine büyük katkı sağladı ve uluslararası temsilcilerin taleplerini karşılamaya yönelik yeni araçlar yarattı. Sektörün tüm liderlerinin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını ve diğer etkinliklerimize de yön veren fikir alış verişleri yapılmasını sağlayan World Foundry Summit etkinliğimiz buna çok iyi bir örnek teşkil ediyor."

Andrew Turner'ın 2000 yılında katıldığı organizasyon bugüne kadar sürekli biçimde gelişmeye devam etti ve özellikle son yıllarda yakalanan momentum metal döküm sektörünün dünyadaki tüm paydaşlarının beğenisini kazanmış durumda. "WFO bünyesinde geçirdiğim bu 20 yıldaki en büyük yeniliğin bilgi teknolojilerinin ve sosyal medyanın entegrasyonu olduğunu düşünüyorum. 30 üye ülkemizle anlık iletişim kurabilme şansı, geçen yüzyılın sonlarında akla bile zor gelen bir olguydu. Bilgi, WFO'nun sağladığı hizmetlerin anahtarı konumunda ve daha da önemlisi bilginin toplanması ve dağıtılması noktasında sahip olduğumuz bu kritik teknolojiler bizi daha da ileriye götürecek.”

"Ayrıca son birkaç yılda yönetim kurulumuz ile yarattığımız kolektif çalışma ekosistemi, bize, uluslararası yöneticilerden ve akademisyenlerden oluşan bu inanılmaz ekibin bilgi ve bağlantılarından tüm organizasyon adına faydalanabilmemiz anlamına geliyor."

Gerçekten de, WFO'nun; üyeleri, sektör paydaşları ve diğer endüstri kollarıyla iletişim kurma biçimi son yıllarda önemli bir değişim geçirdi. Hem geleneksel hem dijital iletişim teknolojilerinin harmanlandığı bu yeni stratejinin yürütülmesinde önemli çaba sarf eden Jerry Call alınan geri dönüşlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Sektörümüzle sosyal medya üzerinde kurduğumuz bağlar, dökümhane ve dökümhane tedarikçilerinin anlık bilgi paylaşımı bu ilerlemede büyük fayda sağladı" şeklinde konuştu. “İlerleyen dönemde WFO, sosyal medya stratejisinde sektörün geleceğini etkileme potansiyeline sahip konulara daha fazla önem verecek. Eklemeli imalatın döküm proseslerine giderek daha fazla entegre olması ve dökümhanelerin bu teknolojiden maksimum faydayı nasıl elde edebileceği, elektrifikasyonun gidişatı, yenilenebilir enerjiye daha hızlı geçme yönündeki eğilim ve gençlerin sektöre kazandırılması öncelikli konuların başında geliyor."

WFO'daki dijital dönüşümün son birkaç yılın en önemli olaylarından biri olarak kabul edildiğini belirten Call, üye derneklerin ve temsil ettikleri şirketlerin WFO'nun bu çabalarına pozitif tepki verdiklerini söylüyor: "José liderliğindeki çalışma gruplarımız oldukça aktif şekilde çalışarak katılımcılar ve temsil ettikleri şirketler için değer yaratan projeler gerçekleştiriyor. Çalışma gruplarına katılan üyelerimiz, sanal toplantıların yarattığı sinerjinin ve verimli bilgi paylaşımı ortamının sağladığı faydaları her fırsatta dile getiriyor."

Yeni iletişim yöntemlerinin hızlıca benimsenmesi, WFO'nun teknik bilgi paylaşımını yaygınlaştırma hedefine katkı sağlarken, aynı zamanda raporların, teknik belgelerin ve istatistiksel verilerin desteklenmesi için tanıtım mesajları yayınlanmasına da olanak sunuyor. Bu özellik, geçen yıldan beri gündemimizde olan sosyal mesafe ve fiziksel toplantıların iptali neticesinde WFO çalışmalarını inanılmaz bir konuma getirdi. Jerry Call, “WFO bu dönemde üye ülke temsilcileriyle düzenli gerçekleştirdiği toplantılarını ve normalde WFO Dünya Döküm Kongresi ve Teknik Forum etkinlikleriyle bağlantılı gerçekleştirilen genel kurullarını sanal ortama taşıyarak üye etkileşimlerini devam ettirme imkânı buldu. Bu yıl ayrıca eğitici ve bilgilendirici web seminerleri sunarak bu başarılı deneyimleri daha da ileriye taşıyacağız. Bu seminerler genellikle sektör paydaşlarının rekabet gücünü artırabilecek proses, malzeme, süreç ve eğitim bazlı gelişmeleri içerecek ve ayrıca WFO'nun gelişimine büyük destek sağlayan kurumsal sponsorlarımızın en yeni ürün ve hizmetlerini sergilemesine imkan sağlayacak.

"Ayrıca, WFO web sitesi şu anda yeniden tasarlanıyor. Web sayfamızın yeni versiyonu organizasyonun haberlerinin, bilgilerinin, yayınlarının, etkinliklerinin ve faaliyetlerinin paylaşıldığı bir platform olacak ve bu yenilikleri açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Süreç 2021'in ilk çeyreği bitmeden tamamlanacak ve tüm sektöre duyurulacak."

2020 tüm sektör için zorlu bir yıl oldu ve WFO da elbette bunun etkilerini yakından hissetti. Ancak dijital ağ yeteneklerinin yaygınlaşması, etkinliklerin yeniden tasarlanması noktasında da önemli yenilikler getiriyor. Jose Javier González, "Operasyonel olarak, güvenlik nedenleriyle sektörün bir araya geldiği toplantılarımızı ertelemek durumunda kaldık, şimdiyse bu platformları sürdürmek ve bilgi paylaşımını devam ettirmek için yeni yöntemler keşfetmemiz gerekiyor. Bu tür etkinlikleri ve hatta fuarları dijital ortama taşıyan yeni araçlara adaptasyon, sadece yakın gelecekte değil, aynı zamanda pandemi sonrasında da daha fazla iletişim ihtiyacı doğrultusunda rolünü muhafaza edecek."

“Metal döküm sektörünü uluslararası ölçekte kapsaması WFO'nun en güçlü olduğu noktalardan biri. Dünyada hemen hemen her ülkede metal döküm endüstrisi mevcut ve bu doğrultuda sektörün global ölçekte tüm ihtiyaçlarını ve eğilimlerini dikkate almak durumundayız. Bunun için ulusal ve uluslararası bazda sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla WFO'yu en etkili iş birliği ağı olarak gören tüm sektör paydaşlarıyla köprü kurmamız gerekiyor. Bu tür bir organizasyon genellikle daha karmaşık olsa da, dünyadaki tüm döküm sektörlerine gelişmelerini sağlayacak değerler yaratmak en büyük amaç olarak karşımızda duruyor.”

Yetki ve sorumlulukların karmaşıklığı bir nebze tedirginlik yaratsa da WFO sekretarya ekibi diğer yandan yeni olanaklar yaratma özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Andrew Turner, dümeni yeni bir kaptana bırakmanın doğal bir süreç olduğunu belirtiyor. "Çok zor olacak, ancak ileriye dönük projelerde yer alabilecek olmam bu süreçte faydalı olacak. José Javier'in yeni görev tanımına adapte olup WFO'nun yeni yüzü haline geldiğini görmek mutluluk verici olacak. Kendisi çok güçlü bir iş ahlakına sahip ve hızlı reaksiyon alabilen yapısı onu WFO'nun temelini oluşturan uluslararası teknik bilgi paylaşımının devamı için ideal kişi haline getiriyor."

Uzun yıllar kendi ülkelerindeki sektörel organizasyonlarda görev alan Call ve González, WFO ekibine zengin bir deneyim ve uzmanlık kattı ve güçlü bağların devamı onlar için büyük önem taşıyor. Call, bu uluslararası sekretarya ekibinde yer almanın inceliklerini şöyle özetliyor, "Üye derneklerimize ve metal döküm sektörüne Andrew Turner ve José Javier González ile birlikte hizmet etmek gerçekten bir ayrıcalık. Sektörümüzle ilgili fırsatları ve zorlukları küresel ölçekte takip etme ihtiyacı ise büyük bir zorluk. Yalnızca Andrew ve José'nin deneyimine ve sektör bilgisine sahip bu yetenekli bir ekip, bu çalışmaları ve küresel metal döküm endüstrisini desteklemeyi mümkün kılıyor."

González hemfikir olduğunu belirtiyor: “Profesyonel olarak bir çok ekibe dahil oldum ve WFO ekibi içerisindeki işbirliği ve katılım seviyesinin gerçekten dikkate değer olduğunu söyleyebilirim. Andrew Turner, kuruluş tarihinin büyük bir bölümüne liderlik etti ve bu mirasın açıkça bir parçası konumunda. Özgüveni, dinleme yeteneği ve saygıya dayanan öncü rolünün yanı sıra dökümhaneyle ilgili her şeye olan tutkusu, son 20 yılda bu organizasyonu ileri taşıdı, ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Sekreterliğin başarısının merkezinde yer alan esnek yapımız, egolarımızı bir kenara bırakarak sıkı iş birliği içerisinde çalışmamız, her an farklı ihtiyaçlara uygun şekilde çözüm üretme yeteneğimizi ortaya çıkarıyor.

Turner, halefine en büyük tavsiyesi ve geçiş dönemi sorulduğunda ise, “José Javier'e bu pozisyonun, bize dünyanın her yerinden her zaman destek olan birçok kıymetli kişi ve kuruluşla birlikte çalışma fırsatı sunması sayesinde her zaman bu platformdan keyif almasını önerebilirim. Onlarla birlikte olmak ve onların farklı tarzlarından ve kültürlerinden bir şeyler öğrenmek çok önemli."

Turner organizasyonda geçirdiği süre zarfında kendisinde en çok iz bırakan noktalar sorulduğunda; “11 Eylül terör saldırılarından sadece birkaç gün sonra Varşova'daki WFO Teknik Forumu'ndaki ilk toplantımı, 15 başkanla birlikte çalışma fırsatı yakalamamı ve 16 farklı ülkede Dünya Döküm Kongresi ve Teknik Forum organizasyonlarına katılmamı her zaman hatırlayacağım. Artık bizimle olmayan ve hayatımda kalıcı ve silinmez izler bırakan kıymetli arkadaşlarımızı da hep anacağım."

Gerçek anlamda uluslararası bir ekip tarafından yönetilen gerçek anlamda uluslararası bir organizasyon için heyecan verici zamanlar yaşanıyor.

*Kaynak: Foundry Trade Journal

https://www.foundrytradejournal.com/