Emisyon Bedeli Denizcilikte Dönüşümün Kaynağı Olacak

Türkiye’deki limanlara gelen veya ayrılan ticari gemilerden emisyon bedeli olarak tahsil edilen gelir denizciliğin yeşil dönüşümünün desteklenmesi için kullanılacak.

Türkiye’deki limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarlar yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak aktarılacak.        

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığına dikkat çekilen yasa teklifinin gerekçesinde; önümüzdeki süreçte deniz taşımacılığını etkileyecek en önemli konulardan birinin Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) olacağı belirtildi. Avrupa Birliği’nin, ETS sistemini denizcilik sektöründen kaynaklanan taşıma emisyonlarını da kapsayacak şekilde genişlettiğine dikkat çekildi.    

Rekabet için emisyonların düşmesi şart

Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet yeteneğini koruması için emisyonlarını hızlı bir şekilde düşürmesi gerektiği belirtilirken, hem mevcut gemiler için güçlendirme uygulamaları hem de limanlarda alternatif yakıt altyapılarının çok yüksek miktarda yatırımlar gerektiği, bu nedenle uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin en verimli şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.        

Yasa teklifine göre, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesine özel ödenek olarak aktarılacak, özel gelir ve ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Uygulama kapsamına alınacak gemilerin cinsi, sefer bölgesi, tonajı, gemilerden alınacak emisyon bedeli oranları, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

 

 

(Kaynak:NBE)

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

202

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı