Hammadde ve Enerji Fiyatlarındaki Artış Avrupa Dökümcüler Birliği CAEF Gündeminde

Avrupa Dökümcüler Birliği CAEF geçtiğimiz hafta yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada hammadde, enerji ve lojistik fiyatlarındaki olağanüstü artışlara değinilirken, birçok malzeme kaleminde Avrupa stoklarının birkaç hafta dayanabileceğine ve olağanüstü maliyet artışlarının döküm alıcılarıyla birlikte acil ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.Açıklamadan satır başları ise şu şekilde:

“Hurda, pik demir, alüminyum, bakır, kok, alyajlar ve kimyasallar gibi temel girdi malzemelerinin yanı sıra ahşap paletler ve ambalajlar son 12 ayda fiyatı %250'ye varan oranda artan malzemelerden sadece bazıları olarak sektörümüzün karşısına çıkmaktadır.

Buna ek olarak; Metal Döküm sanayisi son günlerde ağırlıkla Çin Halk Cumhuriyeti'nden tedarik edilen magnezyumda yaşanan küresel kıtlıkla karşı karşıyadır. Avrupa stoklarının Kasım ayı başlarında tükenmesi beklenmekte ve magnezyum fiyatlarının 2.000 USD'den 12.000 USD'ye sıçraması beklenmektedir. Bu durum metal dökümhanelerinin likidite koşulları üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturacaktır.

Magnezyum sadece saf halde kullanılmamakla birlikte esas olarak demir ve alüminyum uygulamaları için kritik alaşımların üretimindeki temel bileşenlerden biridir.

Başka bir deyişle: Metal Dökümünün mayası konumundadır. Metal döküm endüstrisi ise otomotiv ve havacılıktan enerji üretimine ve tıbbi cihazlara kadar tüm hayati alanların vazgeçilmez bir tedarikçisidir.

Bir diğer ciddi sorun ise, enerji sağlayıcılarının son dönemde yüksek miktardaki tazminat bedellerine karşın müşterilerinin sözleşmelerini feshetmeye başlamasıdır. Tüm sanayi kuruluşları bu durumda daha yüksek bedellerle yeni sözleşmeler yapmak durumunda kalmakta ve ağırlıkla küçük ve orta ölçekli (KOBİ) döküm endüstrisi için bu durum büyük tehdit oluşturmaktadır.

Aniden ortaya çıkan ve öngörülmesi mümkün olmayan bu tür maliyetler döküm sanayicilerine büyük darbe vurmaktadır. Ek olarak, karşılaşılan bu durumlar döküm alıcı sektörler tarafında yeterli karşılık bulmamakta ve halihazırda darboğaza girmek üzere olan dökümhaneler ile maliyetlerin paylaşılması ve üstlenilmesi gerekmektedir.

Gelinen nokta, dökümhanelerin kar marjının genellikle yüzde 2-3 arasında olduğu düşünüldüğünde sektörün şalteri indirme noktasına gelebileceğine işaret etmektedir.

Özetlenecek olursa; Avrupa'da birçok dökümhane ciddi bir hayatta kalma tehdidiyle karşı karşıya olup üretimi durdurma noktasına ilerlemektedir. Bu durum mevcutta sıkıntılı olan Avrupa değer zincirindeki mevcut sürtüşmelere negatif bir etki daha yapacaktır.

Çoğu metal dökümhanesi yerel bazda büyük bir istihdam kaynağı olduğundan; işletmelerin kapanmaya gitmesi yaklaşık son 30 yıldır endüstrideki dönüşümden nasibini alan istihdam piyasasına ve ağırlaşan ekonomik koşulların daha da kötüye gitmesine neden olacaktır.

Metal döküm işletmeleri bugüne kadar müşteri ilişkilerinde her zaman güvenilir ortaklar olmuştur. Gelinen noktada döküm alıcılarından bu gergin ortamda yeni çözümler üretmeye açık olmaları beklenmektedir.

Alınabilecek başlıca önlemler; hammadde maliyetlerinde dinamik ayarlamalara geçilmesi, vadelerin olabildiğince kısaltılması ve peşin çalışılması veya avans ödemeleri yapılmasıdır.

Ayrıca, döküm alıcılarının tedarikçilerine daha güvenilir ve düzenli sipariş projeksiyonları iletmesi en azından kısa vadede hammadde satın alımlarının daha iyi planlanmasına katkı sağlayacaktır.

Yine de bu durum tek başına artan maliyetlerin karşılanması için yeterli olmayacak ve orta vadede Avrupa genelindeki değer zincirlerinin gözden geçirilmesi ve bağların güçlendirilmesi gerekecektir.

İstihdamı korumak ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki hedefleri yerine getirmek, yalnızca hükümet desteğini değil, aynı zamanda tedarikçiler ve müşteriler arasında karşılıklı empatiyi zorunlu hale getirmektedir.”

(Açıklamanın aslı için tıklayınız: https://www.caef.eu/raw-material-and-energy-prices-existential-threat-to-the-european-foundry-industry-call-for-bilateral-agreements/ )

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

177

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı