İklim Değişikliği Uyum Süreci Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

15 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki Kapasite Geliştirme Planı - Özel Sektör İstişare Toplantısı’na Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen katılım sağladı.

Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. (https://iklimeuyum.org/

Proje, özellikle sektör ve şehir ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin artırılmasını hedefliyor. Projeyle birlikte İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı AB-TR tarafından ortak finanse ediliyor ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ESOP) kapsamında yer alıyor.

Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla oluşturulan 6.800.000 Avro bütçeli İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı toplulukların ve şehirlerin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini arttırmayı, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin korunmasını, sektörlerin uyum kapasitesinin arttırılmasını hedefliyor.

Proje çerçevesinde geçtiğimiz hafta 14 - 15 - 16 Haziran tarihlerinde Kapasite Geliştirme Planı İstişare Toplantıları gerçekleştirilerek; iklim değişikliğine uyum sürecinde kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve beklentileri masaya yatırıldı.

15 Haziran Salı günü özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen ve Derneğimizin katılım sağladığı İstişare Toplantısı projenin kıdemli danışmanı ve Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu’nun açılış sunumuyla başladı.

Talu sunumunda projenin temel ilkeleri hakkında detaylar paylaştı ve her bir paydaşım uyum eylemlerine katılımının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Süreç içerisinde kapasite geliştirme adına yapılmakta olan çalışmaları özetledi ve ardından sözü özel sektör temsilcilerine bıraktı.

Özel sektör temsilcilerinin İklim Değişikliğine Uyum Süreciyle ilgili olarak başta eğitim ve iş birliği talepleri olmak üzere tüm görüşleri kayıt altına alınarak; kapasite ihtiyaçlarının ve uyum sürecinde stratejik noktaların tespit edilmesi ve planlanmasına yönelik de fikir alış verişleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, interaktif görüş bildirme etkinliklerinde özel sektör temsilcileri temsil ettikleri paydaşlarının ihtiyaçları ve seçenekleri hakkındaki düşüncelerini proje ekibine iletme fırsatı yakaladı. İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen etkinliklere aktif olarak katılım sağlayarak Metal Döküm sektörümüzün eğitim ve iş birliğine ihtiyaç duyduğu noktaları yetkililerle paylaştı.

Oldukça verimli geçen etkinlikler sonrasında Dr. Talu tüm temsilcilere teşekkür ederek süreçle ilgili gelişmeleri tüm paydaşlara bildirmeye devam edeceklerini belirtti ve toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

179

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı

Bize Ulaşın

  • Adres: Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. 18 İş Merkezi Kat:4 Mecidiyeköy İstanbul
  • Tel: +90 212 267 13 98
  • Faks: +90 212 213 06 31
  • E-Posta: [email protected]

Copyright © 2018 TÜDÖKSAD. Tüm Hakları Saklıdır.