İlave Gümrük Vergisi Uygulanacak Ürünler Açıklandı
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
 
2020 yılında 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı ürünler için getirilen ve süresi 31 Aralık’ta dolan ilave gümrük vergileri tek bir kararnamede toplandı.

Otomobil ve beyaz eşyadan, gözlükten ipliğe kadar geniş bir yelpazede yer alan 4815 ürüne yüzde 1.9 ile yüzde 30 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi. Kararnameye ek olarak üç ayrı listede yer alan ilave gümrük vergilerinden AB, EFTA ve bazı ülkeler muaf olup, geçen yılki düzenlemelerin aksine yeni bir kararname yayınlanana kadar bu vergiler yürürlükte olacak.

Ayrıca, kararnameye eklenen geçici fıkra ile 1 Ocak 2021’den önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021’de kadar tescil edilmesi şartıyla ilave vergi uygulanmayacak.

1 Ocak 2021’den sonra sevk edilmek üzere yüklenmiş Birleşik Krallık çıkışlı eşya ise imzalanan STA’ya uyum kapsamında yayınlanacak düzenleme yürürlüğe girene kadar ‘diğer ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.
 
Karara ait listeler içinde yer alan ve sektörümüzü ilgilendirdiği tespit edilen 94 ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve %4.20'den %30’a kadar varan oranlarda uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları toplu olarak aşağıda linki verilen listede belirtilmiştir.

Listede yer alan 54 ürüne ilk defa İlave Gümrük Vergisi getirilirken geri kalan 40 ürün için ise geçtiğimiz yıl yürürlüğe konan vergilerin devam ettirildiği görülüyor.

Bu liste bilgi amaçlı oluşturulmuş olup üyelerimiz detaylı aramayı karar metninin ekinde yer alan ve tüm ürünleri içeren listeden yapabilirler. İlgili Cumhurbaşkanı Kararlarına da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Listeye ulaşmak için tıklayınız.
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.