Metal Sanayi Teknik Komitesi (METAL-TEK) 10. Toplantısına Katıldık

Metal Sanayi Teknik Komitesinin (Metal-Tek) onuncu toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanı Sayın Ümit Yasin Güven’in başkanlık ettiği internet üzerinden gerçekleşen toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ C. Şen toplantıya katıldı.

Toplantının ilk bölümünde sektör temsilcileri Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerini dile getirdi ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında 2030 yılına kadar sıfır karbonlu çelik ve alüminyum üretim sürecinin sağlanması, sınırda karbon vergisi uygulanması, ürünün karbon oranına göre fiyatlandırılması, temiz ürün sertifikası gibi konu başlıklarında Bakanlık yetkilileri tarafından bilgiler paylaşıldı ve sektörler özelinde hazırlanacak strateji belgeleri ve yol haritaları için çalışma grupları belirlendi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü bu noktada açıklamalarda bulundu. Yeşil Mutabakat kapsamındaki en önemli madde Sınırda Karbon Vergisi düzenlemelerinin Haziran ayında açıklanacağını ifade eden Güçlü, Eylem Planı hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Sektörler özelinde benchmark çalışmalarının yenilendiğini ifade ederek; ETS benzeri bir sistem oluşturulması durumunda sanayicilerimizin AB sektörlerinin gösterdiği performansa uyum sağlamak durumunda olacağını söyledi. Temiz enerji kullanımında bazı yatırımların teşvik edilmesi ve YEKDEM bedellerinin karbon vergisi düzenlemelerinde göz önüne alınması konusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, ilgili kurumlar tarafından sektörler bazından etki analizleri ve anket çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Ülkemizin Çelik ve Alüminyum ürün haritalarının yanı sıra Metal Döküm Sektörü özelinde de bir ürün haritası hazırlanması ve bu süreçte izlenecek yöntemler masaya yatırıldı.

Genel Sekreterimiz Koray Hatipoğlu bu noktada söz alarak, konuyla ilgili TÜDÖKSAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Çalışma grubunun şu anda bir sektörel benchmark çalışması yapmak üzere incelemelere devam ettiğini belirterek Bakanlık nezdinde yapılacak tüm faaliyetlere ve oluşturulacak alt komitelere katkı vermek istediklerini belirtti.

Sonraki bölümde, TÜBİTAK Malzeme ve İmalat Teknolojileri Ulusal İrtibat Noktası Sayın Hale Ay’ın yeni açıklanan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) destek programı hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumu takip edildi.

Ardından Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu güncel istatistiklerle sektörümüz hakkında bir bilgilendirme gerçekleştirdi ve sektörün gündemindeki hususlarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Sektörün sanayi kumu ihtiyacını karşılayan Şile Bölgesindeki kum üretim sahalarının Orman İzinlerinin yenilenmesi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) kodlarında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeler yapılması, Yatırım Teşviklerinin değerlendirme süreçlerinde sektöre özgü dinamiklerin mutlaka göz önüne alınması noktasındaki taleplerini Bakanlık yetkilerinin dikkatine sundu.

Metal Sanayi Daire Başkanı Sayın Ümit Yasin Güven tüm taleplerin not alındığını belirterek özellikle Şile Bölgesi kum üretim tesisleri konusunda Orman Bakanlığı nezdindeki girişimlerin tamamlandığını ve konunun imza noktasına geldiğini belirtti.

Ayrıca, diğer sektörlerde de GTİP çalışmaları yapıldığı paylaşılarak konunun aslında birçok sektörü ilgilendirdiğini ve TOBB Döküm Sanayi Meclisi GTİP Çalışma Grubunun çıktılarının paylaşılmasının kesinlikle katkı sağlayacağını vurguladı.

Sonraki bölümde ALUTEAM Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi ve SAHA İstanbul faaliyetleri kapsamında Sayın Ebubekir Koç’un yaptığı bilgilendirme sunumu izlendi.

Konuşmalar sonrasında sektör temsilcilerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında toplantı sona erdi.