“TR-METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi Ağustos Ayı Toplantı Gerçekleşti

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörel gelişmeleri izlemek üzere bir endeks oluşturdu ve aylık olarak çalışmayı yayınlamaya başladı.

Bu kapsamda 8 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen etkinliğe Derneğimizi temsilen İş Geliştirme Direktörümüz Tunçağ Cihangir Şen katıldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için sektör firmalarının karşılaştığı temel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir etkinlik oldu.

Çalışma, Demir ve Demir Dışı Metaller alanındaki tüm sektörleri kapsıyor. 

Amaç, Metal sanayi ihracatındaki gelişmeleri, sipariş, stok ve birim değer seviyelerini izlemek, sektörü ve ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla önemli göstergeler sunmak. Endeks hazırlanırken tüm sektörlerin paydaşlarına ihracat beklenti anketleri yapılıyor ve bu veriler raporlanıyor. Çalışma, sektörlerin sürdürülebilirliğini ve büyümesini desteklemek için her ay güncel verilerin paylaşılmasıyla sektörel stratejilere katkı sunmayı hedefliyor.

İhracat düşüşünün kök nedenleri başlığı altında; yurtiçi sektör kaynaklı nedenler, yurtiçi ekonomi kaynaklı nedenler, pazarlar/rakipler kaynaklı nedenler, dünya ekonomisi kaynaklı nedenler tartışıldı. Alt konu başlıkları altında ise kapasite sorunları, girdi ve ara malı tedariği sorunları, finansman eksikliği, ticaret anlaşmaları olmaması gibi konular ele alındı. Çalıştay tutanaklarından hazırlanacak rapor ilgili bakanlıklara sunularak sektörler özelinde çözümler üretilmesi hedefleniyor.

 
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

199

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı