Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Yayımlandı

Bakan Dönmez, Türkiye'nin hidrojen yol haritasını paylaştı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünü 2035'te 189 bin 700 megavata yükselteceklerini belirterek, "Elektrolizörlerin temiz enerji kaynaklarına entegre edilmesiyle hidrojen üretilmesi mümkün. Elektrolizör kurulu gücümüzü 2030'da 2, 2035'te 5 ve 2053 yılında 70 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Hidrojen Teknolojileri ve Stratejisi ve Yol Haritası, ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda, hidrojen kullanarak karbon sıfır bir ekonomi modeli oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hidrojen teknolojilerinde ihtiyaç, çözüm ve yol haritaları belirlenirken dünyadaki eğilimler ile ülkemizin öncelikleri çerçevesinde mevcut durum ve kaynakları dikkate alınmıştır.

Yol Haritasında yer alan hedefler;

• Yeşil hidrojen üretim maliyetini 2035 yılına kadar 2,4 ABD doları/kgH 'nin altına ve 2053 yılına 2 kadar 1,2 ABD doları/kgH 'nin altına düşürmek,

• Elektrolizörün kurulu güç kapasitesinin 2030'da 2 GW'a, 2035'te 5 GW'a ve 2053'te 70 GW'a ulaşmasını sağlamaktır.

Politika Önerileri ise;

 1. Mevcut mevzuatı gözden geçirerek “hidrojen üretim, taşıma, depolama ve kullanım” için uygun hâle getirmek,
 2. Yeşil hidrojen üretiminde ve depolanmasında yerli aksam kullanılmasına yönelik teşvik mekanizması oluşturmak,
 3. “Yeşil hidrojen” için sertifika programları oluşturmak ve bu programların izlenebilirliğini sağlamak,
 4. Yerli ve millî teknolojilerin (elektrolizör, yakıt hücresi vb.) geliştirilerek üretilmesi için Ar-Ge ve Ür-Ge’yi teşvik etmek,
 5. Linyit ve organik atıklardan hidrojen ve sentetik gaz üretimi için Ar-Ge çalışmaları yapmak,
 6. Sanayi, teknoloji, standartlar ve sertifikasyon geliştirme, tedarik zinciri ve ticaret fırsatları ile ilgili konularda uluslararası iş birliği yapmak,
 7. Ticari talep ve yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel sektör iş birlikleri oluşturmak,
 8. Karbon salımının azaltılması zor olan sektörler (kimya, demir-çelik, ulaşım, cam, seramik vb.) öncelikli olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yeşil hidrojenin kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik etmek,
 9. Yeşil hidrojen üretimini artırmak için yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanım payını yükseltmek,
 10. Hidrojen teknolojileri konusunda nitelikli insan gücü yetiştirerek, istihdamda sürekliliği sağlamak,
 11. Mevcut doğal gaz hatlarına hidrojen karıştırılmasıyla ısı sektörünün kademeli olarak karbonsuzlaşma dönüşümüne katkı sağlamak,
 12. Hidrojen depolamada başta bor madeni olmak üzere yerli kaynakları kullanmak,
 13. Dünya ve özellikle Avrupa pazarına yerli teknolojilerimiz ile ihtiyaç fazlası yeşil hidrojen veya amonyak ihraç etmektir.
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

197

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı