“Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” Projesi Başladı

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesini başlattı. Projenin tanıtım toplantısı 13 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli’nin katılımıyla TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin ana tema konuşmasını Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol çevrimiçi bağlanarak yaptı. Etkinliğe Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Vekilimiz Tunçağ Cihangir Şen katıldı.

TÜSİAD Başkanı: “Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” Projesi Sanayi İçin Hayati Önem Taşıyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yaptığı açılış konuşmasında enerji verimliliği projelerinin önemine dikkat çekti. Başkan, enerji verimliliğinin enerji maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir faktör olduğunu belirtti.

“Son 5 yılda enerji ithalatımız 200 milyar doların üzerinde. Tükettiğimiz petrolün %91’ini, doğal gazın %98’ini ve kömürün %56’sını ithal ediyoruz. Zirveye ulaşan enerji fiyatlarına bağlı olarak 2022 yılında 96,5 milyar dolara kadar yükselen enerji ithalat faturamız toplam dış ticaret açığının %73’ünü oluşturdu. 2023 yılı ilk yarısında enerji ithalatı rakamında bir miktar düşüş görülmekle birlikte cari açık içinde önemli hacimde yer tutmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarına bağlı olarak, artan emtia fiyatları ve enflasyon, sanayi ve gıda başta olmak üzere, ekonomik performans ve rekabet gücümüzün farklı bileşenlerine kümülatif olarak yansıyor.”

Türkiye'nin ulusal enerji eylem planına atıfta bulunan Başkan, sanayi kuruluşlarının bu plana uyum sağlama gerekliliğine işaret etti ve enerji politikalarına uyum sağlamanın faydalarını vurguladı. Enerji bağımsızlığının modern ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan, enerji kaynaklarına erişimini ve maliyetlerini yönetme yeteneğinin operasyonel sürekliliği etkileyebileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin yüksek enerji ithalatının ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirerek, enerji ithalatının maliyetleri üzerindeki etkisinin ve enerji bağımsızlığının sağlanması gerekliliğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda enerji verimliliği projelerinin önemine vurgu yapan Başkan, bir sanayi kuruluşu için potansiyel tasarruf fırsatlarını ve enerji verimliliği projelerine yatırım yapmanın avantajlarını anlattı.

“Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü" projesi nedir?

Proje Amaçları:

Proje, Türkiye'deki sanayi sektörlerinde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Enerji tüketiminin azaltılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin artırılması yoluyla ekonomik ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Farkındalık Artırma:

Proje, enerji verimliliği konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Sanayi kuruluşlarının enerji verimliliği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını ve bu konuda eyleme geçmelerini teşvik ediyor.

Sektörel Karşılaştırma:

Projede sektörel kıyaslama grafikleri oluşturulacak. Bu grafikler, farklı sektörlerdeki sanayi kuruluşlarının enerji verimliliği performansını karşılaştırmalarına yardımcı olacak. Bu, en iyi uygulamaların belirlenmesine ve iyileştirmelerin yapılmasına olanak tanıyacak.

Veri Toplama ve Analiz:

Projenin ilk fazında, enerji verimliliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi üzerine odaklanılacak. Bu veriler, sanayi kuruluşlarının enerji tüketimini anlamalarına ve iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olacak.

Rehberler ve İyileştirme Projeleri:

Proje, enerji verimliliği iyileştirme projelerine rehberlik edecek. Sanayi kuruluşlarına enerji verimliliği projeleri için örnekler ve iyileştirme önerileri sunulacak. Bu, kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmalarına ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olacak.

Proje Takvimi

13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen proje tanıtım etkinliği sonrasında alt sektör temsilcileriyle görüşülecek. Enerji yöneticileriyle çalıştaylar organize edilecek. Veri setleri ve metodolojiler belirlenecek. Çalışmalar koordine yapılacak. Akabinde veri toplama ve analiz süreci başlayacak. 1. Faz Değerlendirme toplantısı Nisan 2024’te yapılacak ve ilk sonuçlar paylaşılacak.

Toplantı Sunumu

Link: https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/11349-turkiye-nin-sanayide-enerji-verimliligi-gorunumu-projesi-basladi

Toplantı Video: https://www.dailymotion.com/video/x8o23vs

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

192

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı