WFO Global Döküm Sanayi Raporu 2020 Yayınlandı

Son 5 yıldır yeni formatıyla büyük ilgi gören WFO Global Döküm Sanayi Raporunun 2020 baskısı yayınlandı. İçerik açısından döküm endüstrisinin en önemli araçlarından biri haline gelen rapor sektörümüzün global seviyedeki bilgi kanalı olmaya devam ediyor.

Hem endüstrimiz hem de küresel imalat sanayi için oldukça zorlu geçen 2020 yılında pandemi süreci; ülkelerin, endüstrilerin ve toplumların ileriye dönük planlamalarında yıkıcı ve uzun vadeli olabilecek etkilere sahne oldu.

Dünya Dökümcüler Birliği (WFO)'nun da Başkanlığını icra eden TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umur Denizci, bu gelişmelerin yanında raporun sektördeki eğilimler ve değişiklikler hakkında doğru ve bilgilendirici ayrıntılar sunduğunu ve WFO'nun bu açıdan benzersiz bir konumda olduğunu ifade etti.

Raporun içeriğinde küresel döküm endüstrisi hakkında her bir ülkedeki önemli değişim alanları (üretim eğilimleri, rekabetçi ve gelişime açık taraflar, çevre, enerji ve alıcı sektör odaklı analizler) ve genel olarak endüstrinin geleceği hakkında öngörülerde bulunuluyor.

Ayrıca, metal döküm endüstrisinin uluslararası camiada öne çıkan profesyonellerinden özel yayınlar sunarak sektörümüzün fırsatlarına ve risklerine dair kritik iç görüler paylaşılıyor.

WFO tarafından 2020-2023 Stratejik Eylem Planı kapsamında küresel döküm endüstrisine daha fazla fayda sağlamak için hazırlanan rapora üye kuruluşlarımız Derneğimizin web sayfasının Kütüphane kısmından erişebilirler.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.