TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Haziran Ayı Toplantısı 14 Haziran Pazartesi Günü Online Olarak Gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu’nun Derneğimizin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı sunumuyla başlandı.

Derneğimizin resmi makamlar ve kamu nezdindeki devam eden girişimlerinin yanı sıra özellikle İstanbul Şile bölgesindeki kum üretim tesislerinin orman izinleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalara değinildi.

Sayın Hatipoğlu kum üretim tesislerinin orman izinlerine yönelik değerlendirme süreçleriyle ilgili olarak, geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile yapılan görüşme sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Ayrıca, 31 Mayıs Pazartesi günü İBB bünyesinde gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Platformu toplantısına katıldıklarını ve metal döküm sektörünün kullanılmış döküm kumlarının değerlendirilmesiyle ilgili taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Sonrasında çalışmalarını yoğunlaştıran TÜDÖKSAD AB Yeşil Mutabakatı Çalışma grubunun faaliyetleri ve devam eden sektörel kıyaslama çalışması hakkında bilgi verildi.

İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen TÜDÖKSAD’ı temsilen katıldığı CAEF Hammadde & İstatistik Çalışma Grubu ve CAEF Sosyal Medya Çalışma Grubu toplantıları hakkında bilgi verdi.

Toplantının devamında pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam edilen TÜDÖKSAD Akademi bünyesindeki seminer faaliyetlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Son olarak İşletme Müdürümüz Seyhan Tangül Yılmaz; üye aidatları, mevcutlar ve tüm mali durum hakkında bilgileri paylaştı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.